Clinicum Test och innovation Region of East Sweden


Reference: SIM-00059

http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Centrum-for-verksamhetsstod-och-utveckling

No of courses available: 1200

Clinicum is the multi site postgraduate training and testing center for the Region of East Sweden.

Phone: +46101037375

Email: Clinicum@regionostergotland.se